สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์

จดทะเบียนรถถึงหมายเลข -

วันที่  9 สิงหาคม 2559

รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1)  กฉ 2347

รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รย.2) นข 3624

รถบรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) บม 3503เปิดบริการนอกเวลาราชการ -

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการรับต่ออายุทะเบียนรถ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 17.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 

วันเสาร์ ในช่วงเวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้างบิ๊กซีชัยภูมิ
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com
ป้ายโฆษณา

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2559 (11 กรกฎาคม 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง (7 กรกฎาคม 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยื่นรับคำขแการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนระหว่างไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (22 มิถุนายน 2559) 

นายทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ ออกประกาศนายทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ ให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ (14 มิถุนายน 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนมอบอุปกรณฺช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน (10 มิถุนายน 2559)

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (4 พฤษภาคม 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุกไทยเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q mark)  (19 เมษายน 2559)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์   (7 เมษายน 2559)

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2559 เกี่ยวกับการควบคุมความเร็ว การจอดรถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  (7 เมษายน 2559)

ารจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  (18 มีนาคม 2559) 

เชิญชวนตรวจรถฟรีในกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" (18 มีนาคม 2559) 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลและการไม่จอดรถบนไหล่ทาง (18 มีนาคม 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  (5 กุมภาพันธ์ 2559)   

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ฝ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็ลลูกจ้างระบบสัญญาจ้างเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (25 กุมภาพันธ์ 2559) 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (19 กุมภาพันธ์ 2559) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน เปิดรับคำขอถึง 17 กันยายน 2558 นี้  (17 สิงหาคม 2558) 

ขอติดตั้งโครงเหล็กหรือตะแกรงบนหลังคารถยนต์ ผิดหรือถูก (13 กรกฎาคม 2558) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (13 กรกฎาคม 2558)   

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนบูรณาการงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (12 มิถุนายน 2558) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ผนึกกำลังและสนับสนุนบูรณาการงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (28 พฤษภาคม 2558) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย (14 พฤษภาคม 2558) 

ขยายเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายรถชำรุดแตกลายงา  (10 พฤศจิกายน 2557) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลงวันให้บริการต่อภาษีรถ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ (27 ตุลาคม 2557) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เผยสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (27 ตุลาคม 2557)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนขับรถยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกหัดขับรถใหม่ (3 ตุลาคม 2557)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้บริการของรถโดยสารประจำทาง (9 สิงหาคม 2557)  

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ( 8 สิงหาคม 2557) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนเป็นนัดขับรถลากจูง รถพ่วง และรถบรรทุกวัสดุอันตราย ป้อนสู่ตลาดแรงงานที่ขาดแคลน (14 พฤษภาคม 2557) 

สำนักงานขนส่งจังหวัด เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (17 เมษายน 2557) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนเป็นนักขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ป้อนสู่ตลาดแรงงานที่ขาดแคลน  (17 เมษายน 2557) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" (10 มี.ค.57)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานผ่านการรองรับจากกรมการขนส่งทางบก (28 ก.พ.57)

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (19 ก.พ.57) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนเป็นนักขับรถลากจูง รถพ่วง และรถบรรทุกวัสดุอันตราย ป้อนสู่ตลาดแรงงานที่ขาดแคลน (29 ม.ค.57)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนเป็นนักขับรถขนาดใหญ่ป้อนสู่ตลาดแรงงานที่ขาดแคลน (14 ม.ค.57)

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (12 ธ.ค.56) 

การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน (5 พ.ย.56) 

เชิญชวนใช้บริการหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (18 ต.ค.56) 

ข่าวบริการรถโดยสารใหม่ทันสมัย (9 ต.ค.56) 

จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 3 หมวดอักษร กจ จำนวน 301 หมายเลข (27 ก.ย.56)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พัมนาการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยในการให้บริการของรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ (10 ก.ย.56) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประขาสัมพันธ์การปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทาง (10 ก.ย.56)

จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 3 หมวดอักษร กจ จำนวน 301 หมายเลข (20 มิ.ย.56) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนขับรถยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มหัดขับรถใหม่ (22 พ.ค.56)  

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (22 พ.ค.56) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2  (4 เม.ย.56) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว้าด้วยรถยนต์ (25 มี.ค.56) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 (14 มี.ค.56)

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทาง (12 มี.ค.56) 

ประกาศ รับสมัครนักเรียนการขนส่งหลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 2/2556    (26 ก.พ.56)

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน (4 มี.ค.56) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เผยการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในการคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก (18 ม.ค.56) 

จำนวนการขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกในจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ 

ประเภทรถ 

จำนวน 

 
  

 ราย

 เงินขอคืน

 1.

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 

4,166 

372,239,000 

 2.

รถยนต์กระบะ 

2,763 

45,502,000 

 3.

รถยนต์นั่งที่กระบะ(2 ตอน) 

1,997 

162,613,000 

 

 รวม

8,926 

580,354,000

  ที่มา -กรมสรรพสามิต  ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิแจ้งให้เจ้าของรถไปติดต่อขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายรถชำรุดแตกลายงา (7 ม.ค.56) 

ประกาศ รับสมัครนักเรียนการขนส่งหลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครนักเรียนการขนส่งหลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 2/2556

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนเป็นนักขับรถมืออาชีพ ป้อนสู่ตลาดแรงงาน (14 ธ.ค.56) 

ขนส่งขังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"  (30 พ.ย.55) 

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ แจ้งให้เจ้าของรถไปติดต่อขอรับป้ายทะเบียนรถ (27 พ.ย.55)

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการรถตู้โดยสารสาธารณะปลอดภัย (27 พ.ย.55) 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่งตามหลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 1/2556 ตามโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพจังหวัดชัยภูมิ (12 ต.ค.55)

ข่าวที่ 34  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนขับรถยนต์สำหรับผู้เริ่มหัดขับรถใหม่ (19 ก.ย.55) 

ข่าวที่ 33  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ขอให้ใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย(19 ก.ย.55)

ข่าวที่ 32  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมสร้างมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะ (17 ก.ย.55)

ข่าวที่ 31  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา อำเภอบ้านแท่น ชัยภูมิ (30 ส.ค.55)

ข่าวที่ 30  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงการให้บริการงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (30 ส.ค.55)

ข่าวที่ 23  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภันในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (9 ก.ค.55)

ข่าวที่ 22  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงการให้บริการการแจ้งย้ายรถ จากเดินใช้เวลา 3 วัน เป็น 2 ชั่วโมงเศษ (3 พ.ค.55)

 

ข่าวที่ 14  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 (29 มี.ค.55) 

ข่าวที่ 13  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยในการให้บริการของรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ (26 มี.ค.55) 

 

ข่าวที่ 11  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ติดตั้งเทคโนโลยี RFID  ตรวจจับความเร็วในรถตู้โดยสารสาธารณะ (15 มี.ค.55)

ข่าวที่ 10  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 (15 มี.ค.55)

ข่าวที่ 9  ขนส่งเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้ดำเนินการได้ที่ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ  (23 ก.พ.55)

ข่าวที่ 8  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต  (18 ม.ค.55)

ข่าวที่ 7  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า (18 ม.ค.55)

 

ข่าวที่ 1  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่  (10 ม.ค.55)

ข่าวที่ 38  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (16 ธ.ค.54)

 

ข่าวที่ 37  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (14 ธ.ค.54)

ข่าวที่ 36  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" (30 พ.ย.54)

รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่งหลักสูตร 2 เดือน รุ่นท่ี 2/2555 ตามโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ (1 ธ.ค.54)

ข่าวที่ 34  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนขับรถฟรี มีเบี้ยเลี้ยงรองรับผู้ประสบอุทกภัย(3 พ.ย.54)

ข่าวที่ 33  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 32  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 31  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโคกสูง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 30  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลหนองสังข์  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 29  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 28  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554(19 ต.ค.54)

ข่าวที่ 27  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 ตุลาคม 2554(14 ต.ค.54)

ข่าวที่ 26  สถิติการจดทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ(14 ต.ค.54)

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)(11 ต.ค.54)

รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่งหลักสูตร 2 เดือน รุ่นท่ี 1/2555 ตามโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ(4 ก.ย.54)

ข่าวที่ 25  การปรับลดอัตราค่าโดยสารประจำทาง หมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด)(21 ก.ย.54)

ข่าวที่ 24  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  วันที่ 14 กันยายน  2554 (13 ก.ย.54)

ข่าวที่ 23  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วันที่ 15 กันยายน  2554 (13 ก.ย.54)

ข่าวที่ 22  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยในการให้บริการของรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ(13 ก.ย.54)

ข่าวที่ 21  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการป้ายวงกลมแบบใหม่(RFID) อัจริยะแห่งเทคโนโลยีระบบการขนส่งทางถนน(31 ส.ค.54)

ข่าวที่ 20  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริการส่วนตำบลหนองคอนไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2554 (8 ส.ค.54)

ข่าวที่ 19  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก(8 ส.ค.54)

ข่าวที่ 18  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการใบอนุญาตเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายและโครงการถนนสีขาว ณ องค์การบริหารส่วนตำลบ้านขาม วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 (8 ส.ค.54)

ข่าวที่ 14  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการใบอนุญาตเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายและโครงการถนนสีขาว ณ เทศบาลตำบลชีลอง วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 (8 ส.ค.54)

รายได้จากการจัดเก็บภาษีรถและค่าธรรมเนียมซึ่งนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (25 ก.ค.54)

ข่าวที่ 17  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ วันที่ 27 สิงหาคม 2554 และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน วันที่ 28 สิงหาคม 2554(25 ก.ค.54)

ข่าวที่ 16  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ องค์การบริการส่วนตำบลวังทอง วันที่ 20 สิงหาคม 2554 และ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี วันที่ 21 สิงหาคม 2554(25 ก.ค.54)

ข่าวที่ 15  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง วันที่ 13 สิงหาคม 2554  และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วันที่ 14 สิงหาคม 2554(25 ก.ค.54) 

ข่าวที่ 13  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ให้คนชัยภูมิใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดชัยภูมิ (21 ก.ค.54)

ข่าวที่ 12  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลานหนองทุ่ม (7 ก.ค.54)

ข่าวที่ 11  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (6 มิ.ย.54)

ข่าวที่ 10 จังหวัดชัยภูมิจัดประมูลป้ายทะเบียนรถสวย (10 พ.ค.54)

ข่าวที่ 9 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 (4 พ.ค.54)

ข่าวที่ 8 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (4 พ.ค.54)

ข่าวที่ 7 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ อบต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 (3 พ.ค.54)

ข่าวที่ 6 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554(3 พ.ค.54)

ข่าวที่ 5 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภุมิ ขอเชิญชวนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ข่าวที่ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 53 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

ข่าวที่ 52 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"

ข่าวที่ 51 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 50 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 49 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งศูนย์บริจาคและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิพัฒนาการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยในการให้บริการของรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่ 47 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 46 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 45 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครผู้ว่างงานเข้าเรียนขับรถ หลักสูตร 2 เดือน ฟรี!!!

ข่าวที่ 44 เชิญชวนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์

ข่าวที่ 43 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 42 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 41 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 40 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข่าวที่ 39 ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่ถูกต้อง

ข่าวที่ 38 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอคอนสวรรค์

ข่าวที่ 37 เชิญชวนเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack